Revalideren bij VIGO

Je wil je oude leven terug opnemen en je nieuwe ‘ik’ een plaats en vorm geven. Terug valide worden na een operatie, amputatie, ongeluk of hersenletsel, rekening houdende met alle lichamelijke en psychische elementen, daar wil en kan VIGO een grote meerwaarde betekenen. Van een brace of rolstoel tot een high-tech prothese: VIGO biedt de hele waaier aan mogelijkheden, individueel aangepast aan elke patiënt.

Het multidisciplinaire team bestaande uit de behandelende arts, kinesitherapeut, zorgkundige en onze orthopedisch technicus werken nauw samen om de patiënt te ondersteunen en te begeleiden tijdens het revalidatieproces.
Het eigen VIGO-team van prothesisten, bandagisten en zorgverstrekkers kan je terugvinden in ziekenhuizen, revalidatiecentra en dokterspraktijken verspreid over heel België. Samen zoeken we met de behandelende geneesheer-specialist naar de beste oplossingen die bijdragen tot een actiever en mobieler leven van de patiënt.

Bij VIGO staan je persoonlijke noden centraal.

We gaan stap voor stap te werk tot we het gewenste resultaat bekomen.

Dankzij onze jarenlange ervaring, hebben we een diepgaande know how opgebouwd rond de benadering van een bepaalde problematiek zoals bv

  • Uitval van functies
    (ten gevolge van bv sport- en arbeidstrauma, dwarslaesie, beroertes, CVA, ... )
  • neuromusculaire ziekten
    (MS, ALS en niet aangeboren hersenafwijkingen zoals tumoren en gezwellen).
  • ...


VIGO kan voor elk deel van het lichaam en voor vele vormen van revalidatie een hulpmiddel bieden. Het hulpmiddel wordt onderdeel van het revalidatieproces, waardoor de mogelijkheden op gebied van mobiliteit vergroten.
Dat kan gaan van eenvoudige kniebraces of gesofisticeerde orthesen die volledig op maat worden gemaakt tot de nieuwste prothesen.

Bij hoogtechnologische hulpmiddelen hoort ook een zeer sterke en snelle evolutie. VIGO blijft up-to-date door onze verstrekkers de nodige bijscholingen te laten volgen.
Deze worden door regelmatige opleidingen doorgegeven aan het volledige medisch team op de diensten waar VIGO actief is

Hoe gaan we te werk?

Alles start met multidisciplinair overleg.
In samenwerking met je behandelende arts en verzorgende team bekijken onze zorgverstrekkers de verschillende mogelijkheden. We doen daarna altijd eerst de nodige testen om te kijken bij welk hulpmiddel je het meest baat hebt. Pas wanneer we tevreden zijn over het resultaat van de testen, wordt een definitief product gekozen.

Dikwijls evolueren je noden ook doorheen het revalidatieproces.
Mogelijk start je revalidatie in een rolstoel en heb je na een bepaalde tijd een orthese of prothese nodig. Dankzij onze brede waaier aan diensten kunnen wij deze evolutie perfect opvolgen. Ons erkend paramedisch team zal je steeds alle modaliteiten uitleggen rond de prijzen en betalingsvoorwaarden van de verschillende hulpmiddelen. Via je mutualiteit en/of bijkomende hospitalisatieverzekering zijn vele hulpmiddelen volledig of gedeeltelijk terug betaald.

Je blijft ook na de aflevering van het hulpmiddel welkom bij VIGO.
Wij organiseren daarvoor een technische consultatie in het revalidatieziekenhuis of op een aanmeetplaats bij jou in de buurt. VIGO respecteert hierbij de wettelijke herstel –en hernieuwingstermijnen zodat de financiële kant nooit wordt verwaarloosd en het hulpmiddel steeds blijft functioneren en er uit zien zoals het hoort.


Uniek in België : VIGO Loopschool voor revalidatie en loopinitiatie

In 1979 is de loopschool te Wetteren binnen VIGO ontstaan. Het idee er achter is dat een goede rehabilitatie van patiënten met amputaties en andere fysieke beperkingen, alleen kan door een correct geplande multidisciplinaire samenwerking. Het team bestaat uit de behandelende arts, de kinesitherapeut, de zorgkundige en de orthopedisch technicus van VIGO, eventueel bijgestaan door andere (para)medici.

De VIGO loopschool werkt samen met revalidatiecentra in heel België om patiënten te helpen hun mobiliteit zo goed en snel mogelijk op te bouwen. Alle revalidaties starten in het revalidatiecentrum onder toezicht van de behandelende arts. Nadat patiënten het revalidatiecentrum mogen verlaten, kunnen ze terecht in de loopschool voor het verzetten van de revalidatie. Tijdens het verdere verloop wordt er nauw contact en overleg gehouden met de arts en het verzorgende team.

De training richt zich zowel op het lichamelijke aspect als de psychologische verwerking en verloopt in een aangename en ontspannen sfeer.


Na een amputatie zal je werken aan spierkracht en mobiliteit van zowel de geamputeerde als gezonde zijde. Door middel van evenwichtsoefeningen wordt er getracht het evenwichtsgevoel te stimuleren. Er wordt aandacht besteed aan transfer-oefeningen, aan mobilisaties van het houdings- en bewegingsapparaat en, in geval van armamputaties, aan het onderhoud van de functionele armkracht.
Zowel patiënten die recent een amputatie ondergingen, als mensen die reeds vertrouwd zijn met hun prothese maar die hun functioneringsniveau willen verhogen, zijn gebaat bij deze aanpak.

Uiteraard is er ook alle tijd om de prothese te herevalueren en zonodig in gezamenlijk overleg aan te passen. De aanpassingen aan de prothese of maatnames kunnen ter plaatse gebeuren door de aanwezige orthopedische techniekers in onze werkplaats.

Personen die een brace moeten dragen krijgen indien nodig eveneens professionele begeleiding in de loopschool. Samen met onze VIGO-kinesisten leren ze om te gaan met hun nieuwe hulpmiddel om er zodoende het maximale resultaat uit te halen op het gebied van mobiliteit

Video's

Kiné-training in het revalidatiecentrum
De VIGO loopschool voor elke leeftijd
menu