2738908b

Vanaf begin 2021 worden elektronische protheseknieën terugbetaald. Hiervoor is een bewijs nodig dat een dergelijke knie een meerwaarde is in uw leven. Dit bewijs kan enkel geleverd worden door een multidisciplinair team bestaande uit een arts-specialist, kinesist, ergotherapeut en prothesist. We beschrijven hieronder de stappen die u moet doorlopen in het aanvraagproces tot terugbetaling. Let wel: de hernieuwingstermijn blijft van kracht. Een elektronische knie kan pas aangevraagd worden op het moment dat u recht heeft op een hernieuwing.

RHEO KNEE Nuria 2017 17955

Stap 1

U raadpleegt een arts-specialist, verbonden aan een revalidatiecentrum die het dossier met de aanvraag tot terugbetaling kan opstarten en een medisch voorschrift voor een elektronische knie kan maken.

Stap 2

Na een grondig gesprek met u over uw dagelijkse activiteiten en wensen, overlegt het multidisciplinaire team (arts, kinesist en prothesist) over de meest aangewezen elektronische knie voor u. Onder begeleiding van een paramedisch geschoolde professional (kinesist, prothesist, ...) voert u met uw ‘oude’ prothese een gevalideerde looptest uit die
gezien wordt als een nulmeting.

2397816

Stap 3

Uw prothesist bouwt daarna de unieke combinatie van koker, voet en knie voor u op. Op hetzelfde moment kan u voor de eerste keer op een elektronische knie lopen en krijgt u een degelijke uitleg van het apparaat en looptraining. Het is nu de bedoeling dat u gedurende een tijd thuis en eventueel onder begeleiding leert omgaan met de nieuwe prothese.

Stap 4

Als u er klaar voor bent, voert u opnieuw de gevalideerde looptest uit waarna de resultaten worden vergeleken met de nulmeting. Zijn de resultaten positief dan worden ze toegevoegd aan het terugbetalingsdossier.

RHEO XC China photo shoot 2020 19890

Stap 5

Het complete terugbetalingsdossier met resultaten van de looptesten, motivatie van het belang van een elektronische protheseknie en een medisch voorschrift door de arts- specialist wordt samengesteld en ter evaluatie en goedkeuring naar de adviserend geneesheer gestuurd. VIGO zorgt voor een administratieve ondersteuning en begeleiding voor het opmaken van dit dossier.

Stap 6

Bij een goedkeuring voor terugbetaling wordt uw elektronische knie zo snel mogelijk besteld. Krijgt u een negatief advies dan bekijken we samen met u, hoe we u zo goed mogelijk kunnen verder helpen met een mechanische knie.


Info aanvragen

De VIGO garantie

Als expertisecentrum voor prothesen heeft VIGO een jarenlange en uitgebreide ervaring
met elektronische protheseknieën.

We werken samen met de meest gespecialiseerde leveranciers en onze prothesisten en
kinesisten worden voortdurend bijgeschoold om de nieuwste evoluties op het gebied van
technologie en training te kennen. Deze expertise bieden we u aan onder de vorm van
de VIGO GARANTIE waarbij we u belangrijke services kunnen garanderen.

Ic expertise

360° Expertise

 • Ervaring met meer dan 200 MCK patiënten in België
 • Lid van het grootste internationale netwerk met ervaring met meer dan 10.000 MCK patiënten
 • Directe toegang tot overleg met ontwikkelaars en producten van MCK’s
 • Intern expertise-team, gespecialiseerd in MCK
Ic disabled prothese

Total Body Approach

 • Meest innovatieve apparatuur in house voor een ideale opbouw van de prothese
 • Unieke combinatie van prothesekoker, -knie en -voet voor elke patiënt
 • Intern kinesisten team dat aanleert om het apparaat optimaal te gebruiken
 • Systemische lichaamstraining en -analyse
Ic raceflags

Pit Stop Service

 • Netwerk van locaties in België
 • Bij problemen zo snel mogelijk een passende oplossing
 • Bereikbaar via MCK Whatsapp
 • mck@vigogroup.eu voor alle specifieke vragen
Ic vip

Fit with MCK

 • Professioneel trainingsprogramma opgesteld door kinesisten
 • Focus op korte en lange termijn doelen
 • Mogelijkheid tot trainingsbegeleiding in het revalidatiecentrum of in de VIGO loopschool
 • Live of online-trainingsschema’s
 • Thematische trainingsdagen
menu