HR manager

Als HR Manager sta je in voor een dynamisch HR-beleid in overeenstemming met de strategie. Naast het begeleiden van veranderingen en het stimuleren van de gewenste bedrijfscultuur geef je advies, ondersteuning en tools aan de verschillende managers en medewerkers.

Een greep uit jouw takenpakket:

 • Je biedt een luisterend oor aan de medewerkers en ben aanspreekpunt voor o.a. medewerkers en het management.
 • Je werkt samen met de directie het HR beleid en de strategie verder uit rond onder andere topics zoals teamwork, absenteïsme, opleidingen, functioneringsgesprekken enz.
 • Je zorgt ook voor een continue evaluatie en optimalisatie van de HR processen binnen de organisatie.
 • Je identificeert nieuwe HR noden binnen de organisatie en je bepaalt samen met de directie de prioriteiten jaar na jaar.
 • Je ondersteunt het HR team op alle mogelijke domeinen zoals onthaal & begeleiding van nieuwe werknemers, het rekruterings- & selectieproces, opleidingsadvies, personeelsadministratie, exit gesprekken enz.
 • Je fungeert als centraal aanspreekpunt voor sociaal-juridische zaken binnen de organisatie.
 • Je coacht leidinggevenden en helpt hen bij het identificeren van de behoeften van hun teamleden.
 • Je onderhoudt constructieve relaties met de syndicale partners en faciliteert het sociaal overleg (OR, CPBW...).
 • Je bent verantwoordelijk voor een tijdige en correcte rapportering naar de hoofdzetel.


Profiel

 • Je hebt een Master of Bachelor diploma, bij voorkeur in HR of een gerelateerd domein.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie.
 • Je spreekt vlot Nederlands, Frans & Engels.
 • Je bent analytisch, communicatief, diplomatisch en positief ingesteld.
 • Je hebt een goed inzicht in de Belgische sociale wetgeving.


Jobgerelateerde competenties

 • Overleg en sociale dialoog met de personeelsleden of hun vertegenwoordigers organiseren
 • Personeelsbeheer coördineren en dienstverantwoordelijken adviseren
 • De personeelsadministratie superviseren
 • Het tewerkstellings- en het competentiebeleid uitwerken en sturen
 • Controleren of de wettelijke en reglementaire verplichtingen juist toegepast worden
  Gepaste maatregelen nemen
 • HR-activiteiten aansturen: Organiseren van sociale relaties
 • Maatregelen met betrekking tot het arbeidsrecht uitvoeren (syndicale vertegenwoordiging, disciplinaire procedures, ontslagprocedures, ...)
 • Een dienst of een organisatie leiden
 • Het HR budget van de organisatie opvolgen, marges analyseren en bijsturen
 • Opstellen van: Referentiesystemen voor functies, competenties, opleiding, ...
 • Personeelsbeheer controleren of uitvoeren: Carrièremanagement
 • Het personeelsbeleid uitwerken volgens de strategische doelstellingen van de organisatie
  Actieplannen opstellen
 • Professionele informatie en reglementering opvolgen en actualiseren
 • Procedures en tools uitwerken en aanpassen voor de opvolging en het beheer van het personeel binnen de organisatie


Persoonsgebonden competenties

 • Regels en afspraken nakomen
 • Plannen (= ordenen)
 • Omgaan met stress
 • Resultaatgerichtheid
 • Contactvaardig zijn
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Zelfstandig werken
 • Samenwerken als hecht team


Aanbod

 • Je wordt opgenomen in de VIGO family, die garant staat voor een losse sfeer tijdens het werk en leuke teamactiviteiten buiten het werk.
 • We garanderen je een marktconform loon in lijn met jouw capaciteiten en ervaring, inclusief extralegale voordelen.
 • Je komt terecht in een stabiele organisatie met weinig turnover en waar ruimte is voor eigen inbreng en ideeën.
 • Voorts garanderen we jou een no-nonsense aanpak, een thuisvoelen, een “what you see, is what you get” stijl.


Plaats tewerkstelling

VIGO
Biezeweg 13 9230 WETTEREN


Waar kom je terecht?

VIGO is expertise
VIGO is teamwork
VIGO is passion
VIGO is family

Iets voor jou? Solliciteer nu