Afspraak maken

Het orthopedisch voorschrift als startpunt van een vlot zorgtraject

Het orthopedisch voorschrift

Het voorschrift van de arts is een cruciale eerste stap in een zorgtraject om tot een kwalitatief hoogstaand orthopedisch hulpmiddel te komen dat perfect aansluit bij de noden van de patiënt. In dit artikel belichten we de vereisten en het belang van een correct orthopedisch voorschrift en benadrukken we hoe artsen, patiënten en zorgverstrekkers er allen bij gebaat zijn.

Efficiëntie en tijdswinst

Een correct orthopedisch voorschrift is van onschatbare waarde in het zorgproces. Wanneer een voorschrift niet volledig voldoet aan de vooropgestelde vereisten, dan veroorzaakt dit in vele gevallen vertraging doordat de mutualiteiten deze voorschriften niet kunnen aanvaarden. . Wanneer dit gebeurt moet de arts een nieuw papieren voorschrift opstellen, waarop de patiënt ook opnieuw moet langsgaan om het voorschrift af te halen. Dit veroorzaakt onnodig extra administratief werk voor de arts en het vertraagt de doorlooptijd tussen het afleveren van het voorschrift en het orthopedisch hulpmiddel.

Essentiële elementen van een orthopedisch voorschrift

Wat moet er dan precies op het voorschrift staan, zodat het voldoet aan de nodige vereisten? Hieronder lijsten we alvast op welke elementen essentieel zijn op elk voorschrift

  • Type hulpmiddel: bv. orthopedische schoenen op maat
  • Diagnose die dieper gaat dan algemene termen, maar maximaal overeenkomt met de aandoening in kwestie en de nomenclatuur
  • Datum
  • Naam en RIZIV-nummer van de arts
  • Handtekening van de arts, bij voorkeur met stempel

Verder is het vermelden van alle relevante informatie met betrekking tot het voorgeschreven hulpmiddel als extra informatie een grote hulp voor de zorgverstrekker. Dit zorgt voor duidelijkheid, waardoor het eindresultaat perfect aansluit bij de wensen van de voorschrijver.

Afhankelijk van het type orthopedische hulpmiddelen, zijn er soms ook andere vereisten. Bij orthopedisch maatwerk zijn de vereisten bijvoorbeeld anders dan bij rolstoelen. Hieronder vindt u de links naar de plaatsen waar u de voorschriften voor orthopedische verstrekkingen kan terugvinden.

Orthopedische verstrekkingen:
https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/orthopedisten/Paginas/formulieren-orthopedist.aspx

En dit overzicht voor mobiliteit: https://www.vlaamsesocialebescherming.be/formulieren/formulieren-voor-mobiliteitshulpmiddelen

Papier of elektronisch?

Elektronische voorschriften zijn momenteel enkel geldig voor geneesmiddelen. Voor orthopedische hulpmiddelen of bandagisterie is het gebruik van het klassieke papieren voorschrift nog steeds vereist. Dit voorschrift kan met de hand worden ingevuld of getypt, maar moet altijd door de arts met de hand worden ondertekend. Alleen de originele versie kan worden goedgekeurd. Een kopie of een scan is niet toegelaten. Elektronische voorschriften voor orthopedische hulpmiddelen of bandagisterie kunnen momenteel niet aanvaard worden door de mutualiteiten.

Een blik op de toekomst

Momenteel loopt er binnen het RIZIV een project om na te gaan of er naast het papieren voorschrift ook een elektronisch voorschrift zou kunnen worden geïntroduceerd voor orthopedische hulpmiddelen en bandagisterie. Een elektronisch voorschrift heeft als grote voordeel dat het uniforme velden bevat, waardoor het voor artsen minder verwarrend wordt en makkelijker om een correct voorschrift af te leveren. Dit voorschrift zou digitaal toegankelijk zijn via een online platform dat zowel artsen, patiënten als zorgverstrekkers kunnen raadplegen. Het zou ook het risico van het kwijtraken van voorschriften door de patiënt minimaliseren.

Heeft u vragen omtrent de vereisten waaraan een correct voorschrift voor een orthopedisch hulpmiddel moet voldoen? Naast onze zorgverstrekkers beschikt VIGO ook over een team van dossierbeheerders met heel wat kennis en ervaring omtrent de vereisten van een voorschrift. Aarzel dan zeker niet om ons uw vragen te stellen via connect@vigogroup.eu