Je wil je oude leven terug opnemen en je nieuwe ‘ik’ een plaats en vorm geven. Na een operatie, amputatie, ongeluk of hersenletsel, rekening houdende met alle lichamelijke en psychische elementen, kan VIGO een grote meerwaarde betekenen. Van een brace of rolstoel tot een high-tech prothese: VIGO biedt de hele waaier aan mogelijkheden, individueel aangepast aan elke patiënt.

Loopschool 15

Prothesisten, bandagisten en zorgverstrekkers kan je terugvinden in ziekenhuizen, revalidatiecentra en dokterspraktijken verspreid over heel België. Samen zoeken we met de behandelende geneesheer-specialist naar de beste oplossingen die bijdragen tot een actiever en mobieler leven van de patiënt.

Bij VIGO staan je persoonlijke noden centraal.

We gaan stap voor stap te werk tot we het gewenste resultaat bekomen.

Dankzij onze jarenlange ervaring, hebben we een diepgaande know-how opgebouwd rond de behandeling van verschillende aandoeningen.

Dat kan gaan van eenvoudige kniebraces of gesofisticeerde orthesen die volledig op maat worden gemaakt tot de nieuwste prothesen.

Bij hoogtechnologische hulpmiddelen hoort ook een zeer sterke en snelle evolutie. VIGO blijft up-to-date door onze verstrekkers de nodige bijscholingen te laten volgen.

Loopschool c

Hoe gaan we te werk?

Alles start met multidisciplinair overleg.
In samenwerking met de behandelende arts en verzorgende team worden de verschillende mogelijkheden bekeken. Daarna worden de nodige testen uitgevoerd alvorens over te gaan tot het bepalen van het gepaste hulpmiddel.

Mogelijk start de revalidatie in een rolstoel en is er na een bepaalde tijd een orthese of prothese nodig. Dankzij onze brede waaier aan diensten kunnen wij deze evolutie perfect opvolgen. Ons team zal steeds alle modaliteiten uitleggen rond de prijzen en betalingsvoorwaarden van de verschillende hulpmiddelen. Via je mutualiteit en/of bijkomende hospitalisatieverzekering zijn vele hulpmiddelen volledig of gedeeltelijk terugbetaald.

Bij vragen of problemen na de aflevering van het hulpmiddel blijven patiënten ook welkom bij VIGO. Zo kan er gezocht worden naar een oplossing of kan het hulpmiddel indien nodig aangepast worden. Wanneer je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel brengt ons team de patiënt hiervan op de hoogte. VIGO respecteert hierbij de wettelijke herstel- en hernieuwingstermijnen.

Loopschool b

VIGO Loopschool voor revalidatie en loopinitiatie

In 1979 is de loopschool binnen VIGO ontstaan. Het idee er achter is streven naar een goede rehabilitatie van patiënten met een orthopedisch hulpmiddel zoals een prothese of high-tech orthese.

De VIGO loopschool werkt samen met revalidatiecentra in heel België om patiënten te helpen hun mobiliteit zo goed en snel mogelijk op te bouwen. Elke revalidatie start in het revalidatiecentrum onder toezicht van de behandelende arts. Nadat patiënten het revalidatiecentrum mogen verlaten, kunnen ze terecht in de loopschool voor het verzetten van de revalidatie. Tijdens het verdere verloop wordt er nauw contact en overleg gehouden met de arts en het verzorgende team.

Loopschool a

Na een amputatie zal je werken aan spierkracht en mobiliteit van zowel de geamputeerde als gezonde zijde. Door middel van evenwichtsoefeningen wordt er getracht het evenwichtsgevoel te stimuleren. Er wordt aandacht besteed aan transfer-oefeningen, aan mobilisaties van de gewrichten en aan het onderhoud van de functionele kracht.

Zowel patiënten die recent een amputatie ondergingen, als mensen die reeds vertrouwd zijn met hun prothese maar die hun functioneringsniveau willen verhogen, zijn gebaat bij deze aanpak.

Uiteraard is er ook alle tijd om de prothese te herevalueren en zonodig in gezamenlijk overleg aan te passen. De aanpassingen aan de prothese of maatnames kunnen ter plaatse gebeuren door de aanwezige orthopedische techniekers in onze werkplaats.

Personen die een high-tech orthese moeten dragen krijgen indien nodig eveneens professionele begeleiding in de loopschool. Samen met onze VIGO-kinesisten leren ze om te gaan met hun nieuwe hulpmiddel om er zodoende het maximale resultaat uit te halen op het gebied van mobiliteit

Video's

Kiné-training in het revalidatiecentrum
De VIGO loopschool voor elke leeftijd
menu