Afspraak maken

Orthopedische hulpmiddelen bij diabetesvoeten. Hoe de wetenschap in praktijk toepassen.

Webinar: Orthopedische hulpmiddelen bij diabetesvoeten

Gezien de stijgende prevalentie van diabetes – tegen 2030 verwacht men een stijging met meer dan 25%1 – wordt er heel wat wetenschappelijk onderzoek naar verricht. Dat geldt oo voor het behandelingstraject van diabetesvoeten, een complicatie waarbij patiënten te maken krijgen met voetwonden die zonder professionele wondzorg kunnen leiden tot ernstige complicaties en in het slechtste geval zelfs amputatie.

Maar hoe kunnen we deze wetenschappelijke bevindingen omzetten in de praktijk?

Van wetenschappelijke evidentie naar de praktijk

Uiteraard kunnen we in dit artikel onmogelijk alle wetenschappelijke studies aanhalen die als basis dienen om een behandelingstraject voor diabetesvoeten op te bouwen. Daarom lichten we 3 recente studieresultaten uit die wij heel erg linken aan ons handelen en die onze aanpak van diabetesvoeten wetenschappelijk staven.

Eens diabetici met een hoog risico op voetwondes ook binnenshuis op maat gemaakte schoenen gingen dragen, nam de therapietrouw op korte en op lange termijn gevoelig toe
- Custom-made footwear designed for indoor use increases short-term and long-term adherence in people with diabetes at high ulcer risk - Renske Keukenkamp , Jaap J van Netten , Tessa E Busch-Westbroek, Sicco A Bus - 2021

“Therapietrouw is voor diabetici één van de belangrijkste zaken om diabetische voetwonden te voorkomen of succesvol te behandelen”, vertelt Esther Verhamme, podologe en Business Unit Manager orthopedische schoenen bij VIGO. “Daarom is het van belang om na te gaan hoe actief hun levensstijl is.

Helaas zien we dat een groot deel van de diabetische patiënten minder actief is en bijgevolg ook vaker thuis. Mede op basis van bovenstaande studieresultaten en vanuit onze bevindingen in de praktijk, kijken we bij minder actieve patiënten nu ook sneller naar maatwerkpantoffels of semi-orthopedische schoenen die specifiek voor gebruik binnenshuis worden gemaakt.

Sinds we hier meer op focussen, merken we net zoals in de studie wordt aangegeven dat deze groep hun orthopedische hulpmiddelen vaker gebruikt.”

Bij een gerandomiseerd onderzoek met een controlegroep van 69 patiënten werd een significant lagere hoeveelheid voetwonden aangetroffen wanneer ze gedurende 1 jaar semiorthopedische schoenen droegen dan wanneer ze hun eigen schoenen bleven dragen. (27.7% vs 58.3%).
- Prevention of foot ulcers in the at-risk patient with diabetes: a systematic review - Jaap J. van Netten, Anita Raspovic, Lawrence A. Lavery, Matilde Monteiro-Soares, Anne Rasmussen, Isabel C. N. Sacco, Sicco A. Bus – 2020.

“Ook deze onderzoeksresultaten tonen aan hoe belangrijk het is om bij diabetici met een hoog risico op voetwonden te gaan kijken naar (semi)-orthopedische schoenen”, aldus Esther. “Het preventieve effect van semi-orthopedische schoenen kon in deze studie het aantal voetwondes met meer dan de helft terugdringen. Dat is ook wat wij in de praktijk merken.

Daarom bekijken we vanuit preventief oogpunt ook altijd samen met de patiënt en het multidisciplinair team van de diabetische voetkliniek of dit hen zou kunnen helpen in hun behandelingstraject.”

De toplaag van de steunzolen dient een combinatie te zijn van 3 mm dik schuim met gesloten cellen (bijv. Plastazote) bovenop 3 mm dik schuim met open cellen over de gehele lengte. Die combinatie is effectief gebleken voor drukontlasting, maar het gebruik van materialen met vergelijkbare eigenschappen is ook mogelijk.
- State of the art design protocol for custom made footwear for people with diabetes and peripheral neuropathy - Sicco A. Bus, Jennefer B. Zwaferink, Rutger Dahmen, Tessa Busch-Westbroek - 2019

“Dergelijke wetenschappelijk onderbouwde inzichten helpen ons om onze hulpmiddelen verder te blijven verbeteren”, vertelt Floris Lens, orthopedisch zorgverstrekker bij VIGO.

“Zo werken we momenteel aan 2 nieuwe soorten steunzolen die speciaal worden ontwikkeld voor diabetespatiënten. Het verschil zit hem in het preventieve en curatieve karakter van de steunzool."

Steunzolen voor diabetespatiënten

Voetverzorgingsprogramma

Hierboven halen we 3 studieresultaten aan, maar in realiteit zijn er nog veel meer wetenschappelijke bevindingen met betrekking tot diabetesvoeten die in de praktijk worden toegepast.

Bij VIGO hebben we deze wetenschappelijke evidentie gecombineerd met onze jarenlange expertise om een gestandaardiseerd voetverzorgingsprogramma op te zetten voor diabetici. Dit vanuit onze overtuiging dat voetverzorging primordiaal is voor diabetici om voetproblemen te voorkomen. Dit leidt namelijk tot minder complicaties, een snellere genezing en een verhoogde mobiliteit.

Meer weten over ons diabetes voetverzorgingsprogramma?

Wenst u meer te weten over ons diabetes voetverzorgingsprogramma, dan kunnen we u onze webinar hieronder alvast aanraden of indien u specifieke vragen heeft, kan u ons contacteren via connect@vigogroup.eu.