Afspraak maken

Ons dochtertje Louise was 6 maand oud toen haar meter, die huisarts is, ons vertelde dat ze opgemerkt had dat haar schedel wat scheef was gegroeid. Het was ons totaal nog nooit opgevallen, maar haar hoofdje bleek inderdaad wat afgeplat en van bovenaf gezien stond haar ene oor en kaak een stuk meer naar voor dan de andere kant. De meter had toen al aangeraden om ons eens te informeren voor een helmpje.

IMG 2245

Op dat moment vonden we dat een zeer bittere pil, vooral voor het ongemak voor Louise zelf en het psychologische aspect, maar achteraf zijn we haar eeuwig dankbaar om het op tijd te zien. Het consultatiebureau had al eens gezegd: “Heeft ze een voorkeursligging? Probeer haar af en toe ook op de andere kant te leggen”, maar meer aandacht werd er niet aan gegeven.

We maakten eerst een afspraak met de kinderarts, maar die zag de asymmetrie pas toen we het haar vertelden. De kinderarts stelde voor om met kine te beginnen, om Louise vooral haar minder goede kant te stimuleren en gaf ons ook de gegevens van VIGO. Een tweede kinderarts raadde ons geen helmpje aan, aangezien het zou moeten verbeteren door de andere kant te stimuleren.

IMG 2287

Wat volgde was een moeilijke en uitputtende periode, zowel voor ons, de grootouders, de crèche als voor Louise zelf. We probeerden iedereen duidelijk te maken dat Louise niet meer op haar linkerkant mocht liggen. Ook ’s nachts draaiden we haar meermaals op de goede kant, maar een paar minuten later hoorden we dan dat ze zich weer op haar voorkeurskant draaide. Niets hielp.

We besloten info te verzamelen over de redressiehelm en VIGO, maar vonden er eerst weinig over terug. Uit enkele wetenschappelijke studies bleek dat er weinig verschil was tussen test en controlegroep. Ook kinderartsen en kine raadden het gebruik van een redressiehelm niet direct aan wegens het gebrek aan wetenschappelijk bewijs en de milde vorm van plagiocephalie.

Ondanks het negatief advies, hebben we VIGO gecontacteerd om ons achteraf niet schuldig te moeten voelen en na een eerste gesprek besloten we toch om voor een redressiehelm te gaan omdat Louise er weinig last zou van ondervinden en ze dan bovendien zonder gevolgen op eender welke zijde zou mogen liggen.

VIGO heeft ons heel erg goed ontvangen en begeleid. Er werd een scan gemaakt van de afwijking van het hoofdje, en 2 weken later kon het helmpje opgehaald worden. Behalve de eerste nacht had Louise weinig last van het helmpje en werd ze er vrij snel aan gewoon. De eerste maanden moest het helmpje 23u/dag aangelaten worden en om de 2 weken bijgesteld worden. Na ongeveer 2.5 maand dragen van het helmpje werd een eerste controle uitgevoerd en er was een duidelijke positieve evolutie te zien. De afplatting was met 4.5% verbeterd en de oorafwijking met 1 mm afgenomen waardoor de afwijking terug viel onder de categorie normaal/niet-zichtbare afwijking . Haar gezicht begon er ook opnieuw volledig symmetrisch uit te zien. Gaandeweg moest het helmpje om de 3 à 4 weken bijgesteld worden en na ongeveer 4 maand moest het helmpje enkel tijdens het slapen gedragen worden.

IMG 2383

We willen ouders zeker waarschuwen om afplatting en een niet-aangeboren voorkeursligging proberen te voorkomen door o.a. baby’s genoeg op hun andere kant te laten slapen en eventueel de voorkeur te wijzigen via kine-oefeningen.

Als er al een duidelijke afplatting is, raden we zeker ook het gebruik van een redressiehelm aan en we zijn zeer tevreden over VIGO en het finale resultaat. Niet alleen voor de verbetering zelf, maar ook voor het comfort en de service. Altijd stond VIGO paraat voor de sporadische keren dat het helmpje wat irriteerde en sneller moest bijgesteld worden dan voorzien was.

Een heel tevreden mama, papa en Louise