Afspraak maken
Elektronische protheseknie of MCK

De terugbetaling van elektronische protheseknieën is sinds begin 2021 gereguleerd. Hiervoor is een bewijs nodig dat een dergelijke knie een meerwaarde is in je leven. Alleen een multidisciplinair team bestaande uit een arts-specialist, kinesist, ergotherapeut en prothesist kan dit bewijs leveren. We beschrijven hieronder de stappen die je moet doorlopen om aanspraak te maken op een terugbetaling. Let wel: de hernieuwingstermijn blijft van kracht. Een elektronische knie kan je pas aanvragen op het moment dat je recht hebt op een hernieuwing.

Vrouw daalt trappen af met Rheo Knee Vrouw daalt trappen af met Rheo Knee

Stap 1

U raadpleegt een arts-specialist, verbonden aan een revalidatiecentrum die het dossier met de aanvraag tot terugbetaling kan opstarten en een medisch voorschrift voor een elektronische knie kan maken.

Stap 2

Na een grondig gesprek met u over uw dagelijkse activiteiten en wensen, overlegt het multidisciplinaire team (arts, kinesist en prothesist) over de meest aangewezen elektronische knie voor u. Onder begeleiding van een paramedisch geschoolde professional (kinesist, prothesist, ...) voert u met uw ‘oude’ prothese een gevalideerde looptest uit die
gezien wordt als een nulmeting.

Stap 3

Uw prothesist bouwt daarna de unieke combinatie van koker, voet en knie voor u op. Op hetzelfde moment kan u voor de eerste keer op een elektronische knie lopen en krijgt u een degelijke uitleg van het apparaat en looptraining. Het is nu de bedoeling dat u gedurende een tijd thuis en eventueel onder begeleiding leert omgaan met de nieuwe prothese.

Stap 4

Als u er klaar voor bent, voert u opnieuw de gevalideerde looptest uit waarna de resultaten worden vergeleken met de nulmeting. Zijn de resultaten positief dan worden ze toegevoegd aan het terugbetalingsdossier.

Stap 5

Het complete terugbetalingsdossier met resultaten van de looptesten, motivatie van het belang van een elektronische protheseknie en een medisch voorschrift door de arts- specialist wordt samengesteld en ter evaluatie en goedkeuring naar de adviserend geneesheer gestuurd. VIGO zorgt voor een administratieve ondersteuning en begeleiding voor het opmaken van dit dossier.

Stap 6

Bij een goedkeuring voor terugbetaling wordt uw elektronische knie zo snel mogelijk besteld. Krijgt u een negatief advies dan bekijken we samen met u, hoe we u zo goed mogelijk kunnen verder helpen met een mechanische knie.

Wenst u meer informatie?

Indien u meer informatie wenst over elektronische knieprothesen, stuur ons dan geheel vrijblijvend een berichtje.

Na het invullen van dit formulier zal u ook meteen een brochure ontvangen met meer informatie.

De VIGO garantie

Als expertisecentrum voor prothesen heeft VIGO al jarenlang ervaring met elektronische protheseknieën.

We werken samen met de meest gespecialiseerde leveranciers. Onze prothesisten en kinesisten worden voortdurend bijgeschoold. Zo maken ze kennis met de nieuwste evoluties op het gebied van technologie en training.

Met onze VIGO-GARANTIE bieden we jou volgende diensten aan:

Ic expertise

360° Expertise

 • Ervaring met meer dan 200 MCK-patiënten in België
 • Lid van het grootste internationale netwerk met ervaring met meer dan 10.000 MCK-patiënten
 • Directe toegang tot overleg met ontwikkelaars en producenten van MCK’s
 • Intern expertiseteam gespecialiseerd in elektronische protheseknieën
Ic disabled prothese

Total Body Approach

 • Meest innovatieve apparatuur in huis voor een ideale opbouw van de prothese
 • Unieke combinatie van prothesekoker, -knie en -voet voor elke patiënt
 • Intern kinesistenteam dat aanleert om het apparaat optimaal te gebruiken
 • Systemische lichaamstraining en -analyse
Ic raceflags

Pit Stop Service

 • Netwerk van locaties in België
 • Bij problemen zo snel mogelijk een passende oplossing
 • Bereikbaar via MCK Whatsapp
 • mck@vigogroup.eu voor alle specifieke vragen
Ic vip

Fit with MCK

 • Professioneel trainingsprogramma opgesteld door kinesisten
 • Focus op korte en langetermijndoelen
 • Mogelijkheid tot trainingsbegeleiding in het revalidatiecentrum of in de VIGO loopschool
 • Live of online trainingsschema’s
 • Thematische trainingsdagen