Afspraak maken

Uitlijning prothesen en orthesen onderste ledematen

Uitlijning

Hoe technologie in toenemende mate prothesisten en orthopedische zorgverstrekkers kan ondersteunen

De opbouw van een prothese of orthese is bepalend voor de kwaliteit van het afgeleverde product. Alleen wanneer de opbouw en de uitlijning van de onderdelen perfect in orde is, komt de functionaliteit van een hulpmiddel optimaal tot zijn recht. Om prothesisten en orthopedische zorgverstrekkers te ondersteunen in de opbouw van prothesen en orthesen zijn er steeds meer technologische hulpmiddelen beschikbaar.

Individueel proces

“Elke patiënt heeft een eigen fysiologie. De uitlijning van een prothese of orthese is dan ook een individueel proces waarin zaken als lichaamshouding, motoriek en activiteitsgraad een belangrijke rol spelen”, aldus Magalie Vanhouteghem, Business Development Manager & Orthopedisch Verstrekker bij VIGO.

“Om tot een optimaal comfort te komen en klachten zoals overmatige druk en pijn, overbelasting of een moeilijk te vinden evenwicht te voorkomen, is een optimale uitlijning enorm belangrijk.”

Dries Glorieux, Business Unit Manager Prothesen bij VIGO bevestigt. “Wanneer iemand een prothese of orthese moet dragen, dan willen we de krachten die inwerken op het lichaam zo natuurlijk mogelijk verdelen. Dat kan alleen door een optimale uitlijning die aangepast is aan de specifieke fysieke eigenschappen van een individu.”

Meten is weten

“Vroeger konden we enkel beroep doen op onze expertise om prothesen of orthesen bij te stellen tot de patiënt er zich goed bij voelde”, aldus Magalie. “Nu kunnen we naast onze expertise ook beroep doen op technologische hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld de 3D L.A.S.A.R. Posture. Dat apparaat helpt ons bij de statische uitlijning van prothesen en orthesen voor de onderste ledematen.

Hierbij staat de patiënt op twee met elkaar verbonden krachtmeetplaten. Camera’s maken livebeelden van de patiënt terwijl deze op die meetplaten staat. Deze beelden worden doorgestuurd naar een tablet waarop de grondreactiekrachten, torsiekrachten en gewichtsverdeling in de vorm van lijnen tot op een millimeter nauwkeurig op de beelden van de patiënt worden geprojecteerd. Op basis daarvan zien we snel hoe we de krachten die op het lichaam inwerken nog beter kunnen verdelen. Een grote meerwaarde bij het opbouwen van beenprotheses, maar zeker ook bij (knie)-enkel-voetorthesen.”

“Na de statische analyse kunnen we indien gewenst ook een dynamische ganganalyse uitvoeren”, vertelt Dries Glorieux. “Er is namelijk nog een verschil tussen juist staan en juist stappen. Door te stappen op een loopband met druksensoren kunnen we het stap- en looppatroon in kaart brengen. Momenteel zetten we de Bionic Pro op punt zodat we in de zeer nabije toekomst beschikken over een mobiel ganganalysesyteem dat we ter plaatse kunnen meenemen. Met de Bionic Pro kan het gangpatroon worden geëvalueerd op basis van biomechanische parameters - dankzij zeven sensoren, een basisstation en een tablet. Het intelligente systeem visualiseert de resultaten en stelt een objectief, op data gebaseerd patiëntendossier op.”

Expertise blijft cruciaal

Deze technologische tools ondersteunen de makers van orthopedische hulpmiddelen om aan de hand van objectieve metingen de uitlijning van prothesen en orthesen verder te verbeteren.

“Meten is weten”, beaamt Magalie. “Toch blijft de expertise van de zorgverstrekkers cruciaal, want alle gegevens die we via technologie verzamelen moeten uiteraard nog correct geïnterpreteerd en toegepast worden.”

“Dat klopt”, beaamt Dries Glorieux. “Onlangs kwam er een patiënt langs met een onderbeenprothese. De patiënt was tevreden van de koker en de fitting. Ook het gangpatroon leek in orde. Om helemaal zeker te zijn hebben we de uitlijning gecheckt met de 3D L.A.S.A.R. Posture. Daaruit bleek dat de inwerkende krachten op beide benen niet helemaal parallel met elkaar liepen. Op basis daarvan heeft onze zorgverstrekker de prothese aangepast. De voet werd een klein beetje naar achter verplaatst en de ruimtelijke positie werd gewijzigd. Nu lopen de inwerkende krachten op beide benen wel parallel.

Het gevolg? De patiënt loopt nog iets vlotter en heeft minder kracht nodig om zich voort te bewegen. Hierdoor zal deze patiënt op het einde van de dag minder moe zijn en het lichaam wordt minder belast. Met het blote oog was dit niet zichtbaar, maar de zorgverstrekker in kwestie heeft de technologie optimaal gebruikt en dat levert een voordeel op voor de patiënt.” We zijn er dan ook rotsvast van overtuigd dat de combinatie van expertise en technologie de kwaliteit van de uitlijning naar een nog hoger niveau tilt wat de mobiliteit van de patiënt op korte en lange termijn ten goede komt.”