Afspraak maken
Behandeling-van-diabetesvoet header image

Momenteel zijn er mondiaal meer dan 400 miljoen diabetespatiënten. In België alleen al zijn er momenteel meer dan 680.000 gediagnosticeerde diabetespatiënten en dat aantal zal de komende jaren blijven stijgen.

Diabetesvoet - infographic

Het gevaar van voetwonden

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 15 tot 20% van de diabetespatiënten ooit voetwonden ontwikkelt. Gevaarlijk, want wanneer er niet op tijd wordt gehandeld kan er een infectie ontstaan die zich kan verspreiden tot op het bot. Dit kan in het slechtste geval leiden tot een amputatie van de teen of een deel van de voet.

Het belang van voetverzorging

Een goede voetverzorging is dan ook essentieel voor diabetici. Zowel ter preventie als ter behandeling van voetwonden hebben diabetici nood aan en baat bij het gebruik van aangepaste orthopedische hulpmiddelen.

VIGO wil hierin een voortrekker zijn en multidisciplinaire zorgteams ondersteunen door een gestandaardiseerde aanpak aan te bieden:

  1. Preventie: voetwonden maximaal voorkomen
  2. Behandeling: de beste omstandigheden creëren voor de genezing van bestaande wonden
  3. Actieve prothesedragers: Diabetici die toch een amputatie moeten ondergaan, de beste kansen te bieden om actieve prothesedragers te worden.

VIGO Diabetesvoet Verzorgingsprogramma

Door het belang van voetverzorging hebben we het VIGO Diabetesvoet Verzorgingsprogramma opgestart. Dit verzorgingsprogramma is gebaseerd op onderstaande pijlers:

4 pijlers verzorging diabetesvoet VIGO

Continue diabetesopleiding voor onze zorgverstrekkers

Naast een algemene opleiding over diabetesvoeten, worden de VIGO-zorgverstrekkers continue geïnformeerd over specifieke orthopedische hulpmiddelen bij diabetes alsook nomenclatuur.

Aangepast portfolio orthopedische hulpmiddelen

We selecteerden een groep hulpmiddelen specifiek ter preventie en ter genezing van voetwonden. Deze kunnen, in overleg met de zorgverlener, specifiek voor diabetespatiënten worden gebruikt.

Innovatie

Een gestroomlijnd proces waarbij we nieuwe evoluties, trends en producten specifiek voor diabetesvoeten snel capteren, zorgt dat we innovaties heel snel tot bij onze zorgverleners kunnen brengen. Dit is mogelijk dankzij het internationale netwerk van Ottobock waartoe VIGO behoort.

Informatietools voor zowel zorgverleners als patiënten.

Ter ondersteuning van de adviezen van zorgverleners stellen we specifieke brochures ter beschikking voor de verzorging van de voeten bij diabetespatiënten. Voor zorgverleners voorzien we een overzicht van de mogelijke orthopedische hulpmiddelen ingedeeld volgens de WAGNER classificatie.

Pied diabétique cover brochure

Brochure patiënten

Wenst u uw patiënten meer informatie te geven over ons diabetesvoet verzorgingsprogramma?

Dan kan u deze brochure downloaden. Patiënten vinden er meer informatie en advies over zelfzorg, voetinspectie, schoenen, etc.

Download de brochure